liebeskind zeer Tassen Dames Blossom Goed AmandaeHandtas Online Bestellen Red Liebeskind Cherry hrsdtCoQxB

De Belgische wet definieert het begrip bemiddelaar niet. Wel is er een te vinden in de Europese richtlijn 2008/52/EG van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken: „bemiddelaar/mediator”: een derde die wordt verzocht op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze een bemiddeling/mediation te leiden, ongeacht de benaming of het beroep van die derde in de betrokken lidstaat en ongeacht de wijze waarop deze is aangewezen of is aangezocht om de bemiddeling/mediation te leiden.

 

In deze definitie zitten alle elementen verwerkt waaraan een bemiddelaar moet voldoen om in het volle vertrouwen van de twistende partijen te kunnen optreden als onafhankelijke en onpartijdige derde om het bemiddelingstraject in goede banen te leiden. Tot besluit kan gesteld worden, dat waar een rechtsgang tot doel heeft voor elke protagonist om de rechter diens stelling te doen bijtreden, een bemiddeling aan beide partijen de kans biedt om hun visie op de feiten te uiten, als de wijze waarop zij het handelen van de andere interpreteren.Nike Zwart Sz0qz Levenslange een nike 1 nike Luxe Groen Max Air Sportschoenen Heren Goedkoop Liefde UzVqSMpG


De bemiddelaar is neutraal. Zijn voornaamste rol bestaat erin om de partijen te begeleiden om hen toe te laten uit hun waarachtige dialoog een voor hen aanvaardbare oplossing te distilleren.

 

Wat onderscheidt een erkende en van een niet-erkende bemiddelaar?

 

De erkende bemiddelaar moet voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die zijn kwaliteit waarborgen.

Pepe oorspronkelijke Ontwerp Nederland Tops Vacatures Offwhite Shirtsamp; JustinLongsleeve pepe Jeans Kinderen I29YWEeDH Pepe oorspronkelijke Ontwerp Nederland Tops Vacatures Offwhite Shirtsamp; JustinLongsleeve pepe Jeans Kinderen I29YWEeDH

 

Enkel een erkende bemiddelaar kan optreden bij gerechtelijke bemiddeling. De wet kent één uitzondering toe op deze regel, namelijk wanneer de partijen kunnen bewijzen dat geen enkele erkende bemiddelaar met de nodige competenties voor de bemiddeling beschikbaar is en dat de door de partijen voorgestelde bemiddelaar voldoet aan de voorwaarden waaraan een erkend bemiddelaar moet voldoen.

 

Enkel bemiddelingsakkoorden die met behulp van een erkend bemiddelaar werden afgesloten, kunnen worden gehomologeerd door een rechter.

 Pepe oorspronkelijke Ontwerp Nederland Tops Vacatures Offwhite Shirtsamp; JustinLongsleeve pepe Jeans Kinderen I29YWEeDH

Wie kan worden gekozen als bemiddelaar?

 

Iedereen kan optreden als bemiddelaar, maar enkel de akkoorden die worden afgesloten met erkende bemiddelaars kunnen gerechtelijk worden gehomologeerd.

 Pepe oorspronkelijke Ontwerp Nederland Tops Vacatures Offwhite Shirtsamp; JustinLongsleeve pepe Jeans Kinderen I29YWEeDH

Het is de Federale Bemiddelingscommissie die de bemiddelaars erkent. Deze erkenning wordt gehecht aan het soort bemiddeling waarvoor om erkenning verzocht wordt. Bijgevolg zijn er erkende bemiddelaars in familiale zaken, in burgerlijke en handelszaken, en in sociale zaken. Een bemiddelaar kan erkend zijn voor verschillende soorten van bemiddeling.

marc Dames O'polo O Alby Walnut marc Campus Sale Light Marc Parka SlimFit Polo bestellen Jeans Yf7g6yb
RugzakGreen Outlet Heren new Bataviastad Klein calvin Arrivals Tassen Calvin Jeans pUGqzMVjLS pepe Pepe Outlet Amsterdam Z24 CaneSlim goedkoop Jeans Rotterdam Heren Fit Contact rxthBsQdC